Hoe wordt de woning afgewerkt?
De woningen worden opgeleverd inclusief tegelwerk en sanitair. Voor de keuken worden de standaard aansluitpunten aangebracht.

Welke mogelijkheden heb ik om de woning aan te passen?
Voor alle woningtypes zijn standaard een aantal uitbreidingsopties opgenomen. Deze opties en optieprijzen kunt u downloaden op deze website, klik onderstaand op het woningtype van uw keuze:

Hoe groot zijn de kavels?
De grootte van de kavel verschilt per woning. De kavelgroottes vindt u terug op deze website bij de Kavelkaart en op de prijslijsten.

Hoe zijn de tuinen gelegen t.o.v. de bezonning?
De tuinoriëntatie verschilt per woning. De tuinoriëntatie vindt u terug op deze website bij de Kavelkaart en op de prijslijsten.

Worden er erfafscheidingen geplaatst?
Een uitgebreide toelichting op de erfafscheidingen vindt u in de contractbrochure van het woningtype van uw voorkeur. Deze contractbrochure kunt u downloaden op deze website. Klik hiervoor onderstaand op het woningtype van uw keuze:

Worden de woningen gebouwd met Politiekeurmerk?
Het hang- en sluitwerk van de woningen voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk. Er wordt geen certificaat aangevraagd.

Worden de tuinen bestraat/aangelegd?
Met uitzondering van het gemeenschappelijke achterpad, wordt er geen bestrating aangelegd in de vorm van opritten, paden en/of terrassen. Iedere koper is vrij om zelf deze bestrating aan te brengen. Wel dient de koper (volgens opgave op tekening) rekening te houden met het parkeren van de auto op eigen kavel. De bestrating in het openbaar gebied rondom de kavels wordt aangelegd door de gemeente en valt buiten deze technische omschrijving.

De tuinen worden ontdaan van bouwresten en geëgaliseerd met uitkomende gebiedseigen grond.

Is de situatietekening definitief?
De situatietekening is definitief, de kaveloppervlakten zijn circa maten.

Welke garanties krijg ik op de woning?
De woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie. Als u een huis met Woningborg Garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

  • Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
  • De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
  • Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
  • Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Hoe wordt het openbaar gebied ingericht?
Het openbaar gebied wordt door de gemeente ingericht. Op de situatietekening is de invulling van het openbaar gebied globaal aangegeven met de uitgangspunten zoals wij deze van de gemeente hebben ontvangen.

Hoe wordt het gebied ontsloten?
Het plangebied is met de auto bereikbaar vanaf de Stedelaan. Door het plangebied loopt een fietsroute die geheel door Groot Holthuizen loopt.

Wanneer wordt er gestart met de bouw?
De bouw van de woningen gaat van start, zodra 70% van de woningen is verkocht. Bij een vlotte verkoop is de verwachting dat de bouw start in het eerste kwartaal van 2021.

Wanneer worden de woningen ongeveer opgeleverd?
De verwachting is dat de woningen bij een start bouw in het eerste kwartaal van 2021, eind 2021 kunnen worden opgeleverd. Dit onder voorbehoud van de bouwvoortgang en het weer.

Wie ontwikkelt het project?
Reinbouw Vastgoed B.V. ontwikkelt het project. Voor meer informatie over Reinbouw Vastgoed, zie www.reinbouw.nl

Wie gaat het project bouwen?
Reinbouw B.V. uit Dieren. Voor meer informatie over Reinbouw, zie www.reinbouw.nl

Wie levert de keukens?
In de woning is in de basis geen keuken opgenomen. In het keuzetraject kunt u ervoor kiezen een keuken volgens uw eigen wens bij de projectshowroom Voortman Keukens Apeldoorn samen te stellen. U kunt ook voor een andere keukenleverancier kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat er wellicht aansluitpunten aangepast dienen te worden.

Wie levert de tegels en het sanitair?
De tegels en het sanitair worden geleverd door Plieger Arnhem. Bij de verkoopdocumentatie op deze website vindt u een omschrijving en impressie van het standaard tegelwerk en sanitair. U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de showroom van Plieger in Arnhem waar u de badkamer naar eigen keuze kunt laten aanpassen. Mocht u hier om wat voor reden ook niet kunnen slagen dan kunt u kiezen voor casco oplevering. Hierbij kunt u de badkamer na oplevering inrichten en uitvoeren naar keuze.

Selecteer het woningtype van uw keuze en download de verkoopdocumentatie:

Hoe zit het met het warmtenet?
De woningen worden aangesloten op het warmtenet van de Gemeente Zevenaar. Dit systeem draagt ook zorg voor het warmtapwater. U krijgt via een netwerk van waterleidingen warmwater uit de kraan en warmte om uw huis te verwarmen. De warmtelevering wordt door één partij uitgevoerd. Als afnemer van het warmtenet kunt u dus niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Door de toepassing van een warmtenet is er geen gasleiding aanwezig in de wijk.

Zijn de woningen voorzien van PV-panelen?
De woningen worden standaard voorzien van 3 PV-panelen (zonnepanelen). Een PV-paneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. De opgewekte energie wordt geleverd voor het stroomverbruik in de woning. Overige stroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De opbrengst van de PV-panelen is afhankelijk van het aantal panelen, het vermogen per paneel en de oriëntatie ten opzichte van het zuiden en uiteraard van het aantal zonuren. Via de optielijst is het mogelijk het pakket aan PV panelen uit te breiden.

Kan ik een aansluiting krijgen voor een de elektrische auto?
Voor degene die een aansluiting wensen voor het laden en ontladen van een elektrische of hybride auto bieden wij de mogelijkheid om bouwkundig een loze leiding van de meterkast naar een positie naar keuze in de voor- of zijgevel te verwerken. Vanwege de specifieke eisen van de aansluiting zelf dient u voor de stekker, bedrading en aansluiting in de meterkast zelf met een leverancier contact op te nemen.

Kan ik al bouwkundige (detail-)tekeningen of EPC-berekening ontvangen van mijn woning?
Gedurende het bouwproces verstrekken wij geen tekenwerk of documentatie van de woning anders dan de reeds gepubliceerde of de door ons of de makelaar verstrekte verkoopstukken van de woning.

Bij de oplevering van uw woning ontvangt u digitaal diverse (revisie-)stukken van uw woning. Dit zijn diverse technische tekeningen ten behoeve van installaties, diverse handleidingen over gebruik en onderhoud van onderdelen en installaties in uw woning.